פרסם מאמר

מוות לא טבעי עונש

מאמר בסוציולוגיה הדן ביעילות עונש מוות כמרתיע נגד פשיעה כבדה/רצח.

תגיות >

מאמר בסוציולוגיה אודות לגיטימיות של התאבדויות.

דיון ביעילותו של עונש מוות כמרתיע בפני פשיעה חמורה.

תגיות >

דיון ביעילות עונש מוות בבריטניה.

תגיות >

יעילות של עונש מוות בארה"ב.

תגיות >

הבטים אתיים של עונש מוות בארה"ב.

תגיות >

סקירה היסטורית של השיטות השונות של הוצאה להורג.

תגיות >

סקירה של היחס לעונש מוות ברחבי העולם.

תגיות >
מאת מערכת

יחס הדתות לעונש מוות.

תגיות >

מקור זריקת הרעל כשיטת עונש מוות.

תגיות >

מאמר על התאבדותו של סוקרטס.

תגיות >
מאת מערכת

הסבר של מוסד "נקמת דם" בתרבות המוסלמית.

תגיות >

הבדל תפיסתי בין שתי צורות נקמה אלה.

תגיות >
מאת מערכת

סקירה היסטורית של מקרי רצח המוני.

תגיות >

איך להסביר ולהתמודד עם אסונות המוניים ופרטיים אצל הילדים.

תגיות >

סיוע בהתמודדות עם המוות לילדי אנשי צבא .

תגיות >

התמודדות של ילדים עם האלימות ואסונות המוניים בעולם המודרני.

תגיות >
מאת מערכת

מוות מוזר

תגיות >

מאמר על נסיון התאבדות בהצתה כזעקה חברתית לעזרה

תגיות >

רוצח הופך מזון לדגים

תגיות >
מאת מערכת

הרשויות בארצות הברית מנסות להתגבר על האתגרים המוסריים, האתיים והרפואיים שבהכשרתה של תרומת איברי אסירים שנידונו למוות. ֿConsidering Death Row For Organs Can US legislatives overcome moral, ethical and medical challenges on route to making death row organs eligible for life saving donation?

כיצד הוציאו להורג בימים שלפני הפוליטיקלי קורקט? Ten More Gruesome Methods of Execution The execution of executions, before we all went PC.


בניית אתרים בניית אתרים כניסה למערכת ניהול